Kreativitet og håndverksproduksjon i Europas bronsealder

Kreativitet og håndverksproduksjon i Europas bronsealder (CinBA) er et prosjekt som omfatter partnere fra universitetene i Southampton og Cambridge, NTNU i Trondheim, Nasjonalmuseet i Danmark, Naturhistorisk Museum i Wien, Arkeologisk Museum i Zagreb, Sagnlandet Lejre i Danmark, og det britiske håndverksråd. Prosjektet gir ny og viktig innsikt i fenomenet kreativitet, ved å ta for seg bronsealderen – en periode i Europas historie da kunst ennå ikke var blitt et begrep – samt ved å studere utviklingen innenfor tre håndverk som vi i dag tar for gitt: keramikk, tekstiler og metallarbeid. Undersøkelse av håndverksprodukter – gjenstander – vil være et viktig utgangspunkt for å forstå kreative aktiviteter lokalt og på tvers av grenser. Et annet utgangspunkt er utforskning av utviklingen av dekorasjon og motiver, samt teknikker og ferdigheter som er en forutsetning for disse. Prosjektet vil følge utviklingen gjennom mer enn et årtusen, i regioner som danner en nord-sør-akse gjennom Europa: Skandinavia, Sentral-Europa og området omkring Adriaterhavet. I tillegg vil relasjoner mellom fortidens og nåtidens kreativitet bli utforsket, gjennom møter mellom bronsealderens håndverksprodukter, moderne håndverkere og offentligheten.

CinBA er finansiert av HERA (humaniora i det europeiske forskningsområdet). HERA tilstreber å styrke Europas stemme i humaniora ved å koordinere forskningsaktiviteter og overskride historiske grenser i utviklingen av nye forskningsfelter i Europa. CinBA er et av 9 HERA-finansierte prosjekter innenfor temaet kreativitet.

Bevilgningsnummer: 09-HERA-JRP-CI-FP-020
HERA utlysning: Kreativitet
Budsjett: 973.582,00 Euro
Prosjektets varighet: 31 mai 2010-1 september 2013
Prosjektleder: Dr Joanna Sofaer (Universitetet i Southampton, Storbritannia)

Comments are closed.